Kontingent

Alle skal huske at forny medlemskab til 2015, dette kan gøres ved allerede nu at indbetale på DDL´s konto i Danske Bank. Det kan betales samtidig med tilmeldingen til første stævne.

Medlemsgebyr:

Semi-Pro: kr. 400,00 for et år
B-række: kr. 200,00 for et år

Medlemsgebyret kan betales helårligt eller deles over to gange, hvor der betales en halvdel pr. halve sæson.

Stævnetilmelding:

Semi-Pro: kr. 200,00 pr. stævnedag (400,00 for en hel weekend)
B-række: kr. 100,00 pr. stævnedag (200,00 for en hel weekend)

Stævnetilmelding – Gæstelicens:

IKKE medlemmer, kan stadig godt deltage ved stævnerne ved at købe en gæstelicens.

Semi-Pro: kr. 300.00 pr stævnedag (licens + tilmelding)
B-række: kr. 150.00 pr stævnedag (licens + tilmelding)